Grøn omtanke

For os er det en selvfølge at producere tryksager med omtanke – grøn omtanke. Med grøn omtanke skal forstås, at vi er et trykkeri, der tager hensyn til både miljøet og sundheden.
Det betyder, at hele virksomheden i dag lever op til de skrappe miljøkrav, der findes i vores branche.

Hos os vil du derfor opleve, at fokusset på miljøet er inkorporeret i alle vores arbejdsrutiner lige fra håndtering og bortskaffelse af vores affald til reduktion af energiforbruget med det mål for øje at reducere CO2-forureningen.

Din fortjeneste
Vores omtanke for miljøet kommer selvfølgelig også dig til gode, når du indgår et samarbejde med os. Vi tilbyder dig til enhver tid at få din tryksag m.m. trykt på miljørigtigt papir, og vi rådgiver naturligvis gerne om valg af papirkvaliteter.

Af fordele ved vores miljøengagement, er bl.a., at:

 • Vi tager vores del af ansvaret i arbejdet mod et bedre og renere miljø og et mere bæredygtigt samfund ved at tilbyde dig tryksager, der belaster miljøet mindre end ved almindelig produktion af tryksager

 • Vi tilbyder dig altid grafisk produktion med omtanke og hensyntagen til miljøet.

 • Vores ansatte færdes i et sundere arbejdsmiljø, der giver større arbejdsglæde og -tilfredsstillelse. 
 

Grønt miljø

Vi garanterer, at vi håndterer alle opgaver efter de krav, der stilles i dag. Efterhånden er det blevet en del af hverdagen at gøre ting miljømæssigt korrekt. Vi ved, at mange af vore kunder forventer, at vi tager hensyn til miljøet, og vi gør vores yderste i hverdagen for at leve op til disse krav til glæde for vores kunder og ikke mindst os selv.

Som trykkeri lever vi op til skrappe krav inden for følgende områder:

 • Brug af miljørigtigt papir

 • Brug af vegetabilske og vandbaserede trykfarver

 • Genanvendelse af tryksager

 • Minimering af papirspild og andre affaldsmængder

 • Energibesparelser og brug af vedvarende energi

 • Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø og begrænsning af risikoen for at indånde organiske opløsningsmidler

 • Vores underlagte krav til miljørigtigt papir vedrører:

 • Energiforbrug og kuldioxidudledning

 • Kemikalier

 • Brug af genbrugsfibre og træ fra bæredygtige skove

 

Vi passer på klimaet

Klimakompenseret papir
Hos Solo Grafisk A/S har vi valgt at klimakompensere hovedparten af vores papir (Silk/Gloss/offset) og mange andre kvaliteter. I hovedtræk er systemet bygget op på, at et nyplantet træ skal optage ligeså meget kuldioxid, som dit papir har påvirket miljøet med. Vælger du klimakompenseret papir får du ret til at mærke din tryksag med det grønne hjerte, som viser, at du har bidraget til at passe på vores klode og klimaet.Vi har samlet nogle links, der kan være nyttige for dig, der gerne vil vide mere om miljø i den grafiske branche.

Webadresser

 
SOLO Grafisk A/S
Bøgildsmindevej 1
9400 Nørresundby
info@solografisk.dk
Tlf. +45 7022 4142
PERSONDATAPOLITIK

Modtag nyheder